Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

A

         

Kategoria A uprawnia do kierowania:

– motocyklem, również z bocznym wózkiem

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 24 lata (20 lat w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat kat. A2)

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

A – 1.900zł