Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

A1

         

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:

– osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,

– zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

A1 – 2.400zł