Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

A2

         

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla)

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45km/h)

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:

– osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

A2 – 2.300zł