Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

AM

         

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 14 lat,zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

AM – 1200zł