Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

B

         

Kategoria B uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

– pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),

– zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 18 lat,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

B – 3.000zł