Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

C

         

Kategoria C uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

– zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 21 lat,

– posiadanie prawa jazdy kat. B i C,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

C – 4.200zł