Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

C+E

         

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,

– zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 21 lat,

– posiadanie prawa jazdy kat. B i C,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

C+E – 3.200zł