Ośrodek Szkolenia Kierowców "D.K.J. Janusz"
604 597 170 | 602 242 380

D

         

Kategoria D uprawnia do kierowania:

– autobusem,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

– zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)

– motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)

– czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku

– co najmniej 24 lat,

– posiadanie prawa jazdy kat. B,

– ukończenie szkolenia,

– zdanie egzaminu państwowego.

Cena kursu kategorii

D – 4.500zł